Нови Улеснения за Млади и Малки Земеделски Стопани по ПРСР 2014-2020 г.

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) направи значителни промени, които ще улеснят младите и малки стопани в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Тези промени са част от усилията на МЗХ да намали административната тежест и да ускори изплащането на помощта към бенефициентите.

Основни Промени

Министерството извърши редуциране и актуализация на част от изискуемите документи за плащане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Тези изменения ще улеснят процеса по подготовката на искания за плащане и ще оптимизират сроковете за изплащане на помощта. Промените са въведени със заповеди на Таня Георгиева, ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.

Улеснения за Бенефициентите

Измененията по подмярка 6.1 са част от 16-тото изменение на Програмата, което цели улесняване изпълнението на проектните предложения. Включена е и промяна, свързана с жените, които ползват отпуск и обезщетение при бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години. Това изменение позволява назначаването на втори ръководител на земеделското стопанство за периода на тяхното отсъствие, което значително облекчава младите майки в сектора.

Вашият Надежден Партньор в Земеделските Проекти

Ние от Плевен Агро Консулт сме тук, за да ви помогнем да се възползвате максимално от тези промени. С дългогодишен опит и множество успешно реализирани проекти, ние сме вашият доверен партньор в областта на земеделските консултации и европроектите. Нашите експерти ще ви съдействат във всички етапи на проекта – от подготовката на документацията до успешното му изпълнение и отчетност.

Свържете се с Нас

Имате нужда от консултация или помощ при изготвянето на проект? Свържете се с нас днес и научете повече за нашите услуги:

📞 Контакти
📝 За нас
📚 Полезна информация

Не пропускайте възможността да улесните своята работа и да получите необходимата подкрепа за вашите земеделски проекти. Доверете се на нашия опит и професионализъм!