Как Националният план за възстановяване и устойчивост може да помогне на земеделските и животновъдните стопани

След пандемията от COVID-19, земеделските и животновъдните стопани в България са изправени пред множество предизвикателства. В отговор на тези нужди, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съвместно с Министерство на земеделието и храните, разработи „Ръководство за бенефициерите по Националния план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ). Този документ има за цел да улесни земеделските производители при кандидатстването за финансиране и изпълнението на проектите, които могат да помогнат за възстановяването на сектора.

Важността на Националния план за възстановяване и устойчивост

Националният план за възстановяване и устойчивост е създаден, за да предостави финансова подкрепа и насоки за земеделските и животновъдните стопани. Този план е изключително важен за възстановяването на сектора след тежките последици от COVID-19. Включените мерки и процедури ще помогнат на фермерите да се адаптират към новите условия, да модернизират своите стопанства и да подобрят своята конкурентоспособност.

Основни акценти от Ръководството

Ръководството за бенефициерите по НПВУ, публикувано на сайта на ДФЗ, е издадено в съответствие с чл. 31 от Постановление № 114 от 8 юни 2022 г. Този документ предоставя систематична информация относно правата и задълженията на бенефициерите, както и действията и процедурите, които трябва да бъдат изпълнени за успешно изпълнение на договорите за финансиране. Основните въпроси, разгледани в ръководството, включват:

 • Съдържание, изменение и прекратяване на договорите за финансиране.
 • Техническо изпълнение на договорите, включително провеждане на процедури за определяне на изпълнител и сключване на договори.
 • Финансово изпълнение на договорите, допустимост на разходите и видове плащания.
 • Контрол от страна на ДФЗ върху процедурите за определяне на изпълнител.
 • Отчитане на изпълнението на инвестицията, включително междинни и окончателни финансово-технически отчети.
 • Документооборот и комуникация със съответните институции.
 • Правила за информация, комуникация и публичност.
 • Поддържане на система за съхраняване на информацията по договорите.

Предимства от Финансирането по Националния план

Подпомагането по НПВУ предоставя множество предимства за земеделските и животновъдните стопани:

 1. Финансова Подкрепа: Предоставя се финансова помощ, която може да бъде жизненоважна за възстановяването и модернизацията на стопанствата.
 2. Намалена Административна Тежест: Ръководството предоставя ясни и точни указания, които улесняват процеса на кандидатстване и изпълнение на проектите.
 3. Подобрена Конкурентоспособност: С финансирането стопаните могат да инвестират в нови технологии и оборудване, което да подобри ефективността и продуктивността.
 4. Подкрепа за Устойчиво Развитие: Планът включва мерки за насърчаване на устойчиви земеделски практики, което е важно за дългосрочното развитие на сектора.

Ролята на Плевен Агро Консулт

В този контекст, Плевен Агро Консулт може да бъде вашият надежден партньор. С дългогодишен опит и множество реализирани проекти, нашата фирма предлага пълна подкрепа при кандидатстването за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Нашите услуги включват:

 • Консултации: Предлагаме експертни консултации, които ще ви помогнат да изберете най-подходящите мерки и програми за вашето стопанство.
 • Подготовка на Проектна Документация: Нашите специалисти ще подготвят всички необходими документи, включително бизнес планове, финансови анализи и други изисквани документи.
 • Подаване на Заявления: Съдействаме през целия процес на подаване на заявления, като гарантираме спазването на всички изисквания и срокове.
 • Мониторинг и Отчетност: След одобрение на проекта, ние ще следим за изпълнението му и ще подготвяме необходимите отчети и документи за отчитане пред финансиращия орган.

Националният план за възстановяване и устойчивост предоставя уникална възможност за земеделските и животновъдните стопани да получат необходимата подкрепа след COVID-19. Чрез ръководството на ДФЗ, бенефициерите получават ясни насоки и подкрепа за успешно изпълнение на своите проекти. Възползвайте се от тази възможност и се свържете с нас за консултации и съдействие.

Плевен Агро Консулт е вашият надежден партньор в този процес. Доверете се на нашия опит и експертиза, за да постигнете успех във вашите земеделски начинания.

📞 Контакти

📝 За нас

📚 Други новини