Категория: План за възстановяване и устойчивост

Как Националният план за възстановяване и устойчивост може да помогне на земеделските и животновъдните стопани

След пандемията от COVID-19, земеделските и животновъдните стопани в България са изправени пред множество предизвикателства. В отговор на тези нужди, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съвместно с Министерство на земеделието и храните, разработи „Ръководство за бенефициерите по Националния план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ). Този документ има за цел да улесни земеделските производители при кандидатстването за […]