Категория: Мерки за подпомагане

Плевен Агро Консулт Лидер в консултантските услуги

Отвориха приемът на проекти по подмярка 4.2 с бюджет от 52,8 млн. лева

Отвориха приемът на проекти по подмярка 4.2, което предоставя уникална възможност за земеделските стопани и преработвателите в България да модернизират своите дейности и да инвестират в устойчиви и екологични практики. Mинистерство на земеделието и храните обяви, че стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за […]

Нови Улеснения за Млади и Малки Земеделски Стопани по ПРСР 2014-2020 г.

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) направи значителни промени, които ще улеснят младите и малки стопани в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Тези промени са част от усилията на МЗХ да намали административната тежест и да ускори изплащането на помощта към […]

Инвестиции в земеделски стопанства и инфраструктура: Финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Проекти за инвестиции на стойност над 170 млн. лева ще бъдат реализирани след преразпределяне на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Промените са разписани в 17-тото изменение на Програмата, което е изпратено за одобрение от службите на Европейската комисия, след решение на Министерския съвет. Това става възможно след като през […]

Финансиране и подкрепа по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.

Още над 200 проектни предложения за инвестиции на стойност близо 50 млн. лева ще бъдат финансирани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект на заповед за изменение на насоки за кандидатстване, в която бюджетът по процедурата се увеличава […]

Министерството на земеделието и храните обяви нови срокове за прием на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Новите Срокове за Заявления по Мярка 10 „Агроекология и климат“ и Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Министерството на земеделието и храните обяви нови срокове за прием на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Заповедта, издадена от министъра на земеделието, определя 15 май 2024 г. за начална дата за прием на заявления за […]

Научете как българските земеделци могат да получат 817 милиона евро директни плащания през 2024 г. Всички стъпки, изисквания и крайни срокове.

Земеделците в България могат да получат 817 милиона евро: Ето Как?

Българските земеделци могат да разчитат на 817 милиона евро директни плащания през 2024 г. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева по време на официалното откриване на информационната кампания за директни плащания в градовете Плевен и Ловеч. Кампанията стартира със закъснение, но МЗХ полага всички усилия да навакса забавянето. Какво включва бюджетът? Бюджетът […]

category="%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b8"]