Месец: юли 2020

Започна приема на документи по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Процедурата има за цел да спомогне за повишаването на конкурентноспособността на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“. По процедурата по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. ще се подпомогнат проекти, водещи до подобряване на цялостната дейност на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“. Общият размер на […]