Ден: 28.03.2018

Стартира приема по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

От 15 март стартира приема на проектни предложения за младите земеделски стопани. И ще продължи до 14 юни 17:30 часа. Подаването на заявления става единствено по електронен път чрез онлайн платформата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active Кандидатът трябва да има квалифициран електронен подпис (КЕП), с който подписва електронно проектното предложение. Приемът по тази мярка се чакаше с […]