Ден: 22.03.2018

Започна приема на документи по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Приемът по мярката стартира на 15 февруари и ще продължи до 16 май  17:30ч. на електронната платформа https://eumis2020.government.bg Кандидатстването  се осъществява изцяло по електронен път, през онлайн платформата на ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение) с използването на КЕП (квалифициран електронен подпис). Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за целият прием е в размер на […]

„Плевен Агро Консулт“ ЕООД ще вземе участие на пролетното агро изложение БАТА АГРО

    „Плевен Агро Консулт“ ЕООД ще участва тази година на международното специализирано агро изложение „Бата Агро“, което ще се състои в гр. Стара Загора от 15-18 май.  Фирмата ще представи нов иновативен и икономичен метод за съхранение на сухи или влажни продукти в чували. Фирмата ще покаже  две машини- едната пълни чувалите със зърно, […]