АЗОТНИ ТОРОВЕ С КОНТРОЛИРАНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

 

МЕХАНИЗЪМ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ

До 20 календарни дни след предсеитбено торене са необходими на водата,  да проникне през стените на капсулата до елементите във вътрешността.

При температура на почвата над 10ºС водата втечнява Азота (N) и той излиза чрез нея в течно състояние. Това продължава три месеца, следвайки вегетацията на културата.

ПРЕДИМСТВА :

  • При зони с високи валежи
  • Еднократно приложение
  • Балансирано хранене
  • При леки почви
  • Намалена оран
  • Екологичен
  • Минимизиране на загубите на азот (N)
  • Намалено уплътняване на почвата
  • Намалени разходи за гориво

ОПИТНИ ПОЛЕТА

ВИДОВЕ Торове от гамата ALFA COTED™

ALFA AMONIA N36.1
Продуктът съдържа: амиден и нитратен азот (N). Той е идеален заместител при предсеитбено и площно приложение/подхранване. Употребата на ALFA AMONIA N 36.1 е ЕДНОКРАТНО торене с доза 70% от конвенционалната азотна торова норма на различните земеделски стопанства. Тази формула замества от 1 до 3 наторявания.

ALFA COAT NP 25-30
Продуктът съдържа: амиден, нитратен азот (N) и фосфор (Р). Верен заместител на предсеитбеното торовнасяне. Употребата на ALFA COAT NP 25-30 е ЕДНОКРАТНО торене с доза 50% от конвенционалната азотна торова норма на различните земеделски стопанства.

ALFA ZEUS N45
Продуктът съдържа: карбамиден азот (N). Приложение за предсеитбено и площно подхранване. ALFA ZEUS N45 се използва за ЕдНОКРАТНО торене с доза 50% от конвенционалната торова норма на земеделските стопанства използващи обикновен карбамид.