Американска ряпа Дайкона

 

 

 

  • Подготовка на почвата -гладко легло за семето с адекватна влага за кълняемост.

 

 

 

 

 

 

  • Сеитбена норма – 400 – 450гр. на декар на дълбочина от 1-2 см. Да се валира след сеитба!

 

 

 

 

 

  • Дата на сеитба – средата на август до ранен септември

 

 

 

 

  • Обработки – без необходимост

 

 

 

 

 

  • Контрол – без контрол. Измръзва през зимата. След мека зима оцелелите растения се пръскат с хербицид или се унищожават с обработка. Могат да се унищожат и преди зимата с обработка.