Новини

Плевен Агро Консулт Лидер в консултантските услуги

Отвориха приемът на проекти по подмярка 4.2 с бюджет от 52,8 млн. лева

Отвориха приемът на проекти по подмярка 4.2, което предоставя уникална възможност за земеделските стопани и преработвателите в България да модернизират своите дейности и да инвестират в устойчиви и екологични практики. Mинистерство на земеделието и храните обяви, че стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за […]

Как Националният план за възстановяване и устойчивост може да помогне на земеделските и животновъдните стопани

След пандемията от COVID-19, земеделските и животновъдните стопани в България са изправени пред множество предизвикателства. В отговор на тези нужди, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съвместно с Министерство на земеделието и храните, разработи „Ръководство за бенефициерите по Националния план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ). Този документ има за цел да улесни земеделските производители при кандидатстването за […]

Нови Улеснения за Млади и Малки Земеделски Стопани по ПРСР 2014-2020 г.

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) направи значителни промени, които ще улеснят младите и малки стопани в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Тези промени са част от усилията на МЗХ да намали административната тежест и да ускори изплащането на помощта към […]

Био продукти

Прием на Заявления за подпомагане по интервенции в областта на биологичното земеделие и хуманно отглеждане на животни

От днес, 6 юни 2024 г., започва приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда, климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗРСР). Документите ще […]

ЕК Одобри Първото Изменение на Стратегическия План за Развитие на Земеделието и Селските Райони 2023-2027 г.

Европейската комисия одобри първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023-2027 г. Промените в различните интервенции, включени в Плана, ще спомогнат за улесняване на неговото изпълнение и адаптиране на условията и изискванията към резултатите от прилагането. Това ще даде възможност за облекчаване на административната тежест и по-добро […]

Инвестиции в земеделски стопанства и инфраструктура: Финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Проекти за инвестиции на стойност над 170 млн. лева ще бъдат реализирани след преразпределяне на средства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Промените са разписани в 17-тото изменение на Програмата, което е изпратено за одобрение от службите на Европейската комисия, след решение на Министерския съвет. Това става възможно след като през […]