Мобилните системи днес печелят в пазарните игри

Поредно покачване на цените на зърното през есента и зимата * Гигантски чували-тунели осигуряват допълнителни доходи на фермерите, отбелязва инж. агр. Стефан Стефанов, един от пионерите на приложението на системата у нас

2020 е поредната година, в която се наблюдават ниски цени на зърното по време на жътва и постепенното им покачване до достигане на ценови пик през зимата и пролетта. По време на жътвената кампания цените варираха при съответните култури както следва:

– пшеница – около 300 до 330 лева на тон

– слънчоглед – около 600 лв./т

– царевица – около 280 лв./т

Няколко месеца по-късно цените се покачиха на нови равнища: пшеницата за около 380 лв./т, слънчогледът – от 930 до 950 лв., а царевица се купува за около 365 лв. за тон. Изводът се налага сам – всеки земеделец, който е успял да задържи продукцията си е реализирал печалба, като получава повече средства, особено важни днес в условията на криза. Това се отнася както до отиващата си, тежка 2020 г., така и до очаквани приходи през 2021, която се очертава като не по-лека, а може би, и по-проблематична. Изминалите години научиха земеделските стопани, че задържането на продукция в повечето случаи гарантира по-добър приход за собствениците й. Това повишава още повече значението на качеството и количеството на зърното при предлагането му на пазара.

Известни са различни начини за съхранение на зърнената продукция. Изборът е на фермера. Но в последните години постепенно се налага нов, почти революционен в сравнение с конвенционалните прийоми, начин за опазване на реколтата. Практиката на много места показа, че всъщност по-изгодно и рентабилно е мобилно съхранение в чували-тунели по технологията на немската компания AGRAR-bag. Решението е икономично, качествено и твърде гъвкаво в пазарно отношение. Вносител и двигател за нейното приложение и разпространение в България е плевенската Плевен Агро Консулт. Инж. агр. Стефан Стоянов е мениджър на фирмата в това иновативно, модерно направление. Той отблизо наблюдава движението на цените на зърнените тържища. От друга страна, познава и плюсовете, и минусите на различните видове силози и складове. Отблизо следи също и движението на коефициента на полезност, възможностите за финансиране и променящата се продуктивност на стационарното зърносъхранение. Специалистът достига до извода, че т. нар. чували-тунели за пряко опазване на зърното на полето или в стопанския двор не отстъпват, а са по-рентабилни от мастодонтите стационари.

Г-н Стефанов беше любезен да разкрие някои „секрети“ и технологични предимства на иновативната система на AGRAR-bag. Той очерта основните елементи в комплекса от машини, съставящи сърцевината на технологията на немския бранд. Според него, чувалите-тунели представляват съвършен, сложен механизъм от няколко компонента чието предназначение е да съхрани продукцията на фермерите на полето, в стопанския двор, както и на площадките за обработка и експедиция към пазара по време на кампания. Чувалите безпроблемно опазват добива от зърнени и маслодайни култури като пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица и др. Те са не по-малко ефикасни и при насипни продукти като торове, пелети, сол и т.н. Комплексът се състои от три компонента и допълнителни помощни елементи:

– специални огромни чували, съхраняващи продукцията, херметично затворени, в работния си вид са подобни на тунели

– пълнеща машина AGRAR-bagger Grainprofi със затваряща запечатваща лента и с различни опции за пълнене – с шнек, с телехендлер, с използване на помощни претоварващи ремаркета и др.

– изпразваща машина AGRAR-bag ex-bag, която гарантира пълното изваждане на съхраняваната продукция.

За нормалната работа на съставните машини е нужна енергията на трактор с мощност минимум 80 к.с. Пълнещата машина Grainprofi за променливи тунелни системи има работна ширина от 2.40 до 3.00 м, обем на бункера 7 куб. метра, производителност около 250 т/час. Самите тунели са с различна вместимост. Най-големият с дължина 150 м може да побере от 550 до 600 т зърнени култури.

Г-н Стоянов изтъкна още, че вече са внедрени и новости в технологията, които позволяват директното разтоварване на зърното от камиони и ремаркета в чувалите, посредством машината Agrar Bag Easy Load 200. Попитахме го кое прави технологията толкова производителна и намаляваща себестойността на продукцията? И дали вече се ползва активно у нас?

– В същността си тя представлява иновативна подвижна система.Зърното от камионите или ремаркетата се изсипва директно от шибъра им. Прибиращата машина го „внася“ без загуби в чувалите-тунели веднага след жътвата, още там на полето. Когато по-късно, през есента или зимата дойдат клиенти другите съоражения от комплекса изпразват огромните бели тунели и товарят житото, царевицата или слънчогледа в транспортните коли. В България първият такъв комплекс бе доставен в стопанството на фирма „Ненови“. Стопаните от агропредприятието успешно вкараха в чувалите новата реколта, която в района на Плевен не пострада драстично от сушата. Производителността на внасящата машина е над 100 тона на час, което би задоволило почти всяко българско стопанство, подчерта той.

Стана ясно, че е доставена и друга такава пълнеща машина. Тя е за стопанството на софийската фирма „София Кампо“. На идеално подготвената им площадка мобилните силози се виждат много добре отгоре, могат да се забележат от всеки пътуващ със самолет над летище София.

Фирмата доставчик Плевен Агро Консулт има и други поръчки, по-голяма част от които са изпълнени или са в ход. Интересното е, че към технологията вече се обръщат и преработватели, и търговци на зърно.  Съхранение тип „мобилни чували-тунели“ избират и предприятия в други сектори като производителите на спирт от „Алмагест“, научихме в Плевен Агро Консулт. Основната за производството им суровина, царевицата, се съхранява в чувалите на Agrar Bag. Те са монтирани на една от най-големите открити площадки в страната за съхранение на зърно и бали, разположена недалеч от магистрала Тракия. Пътниците могат да видят техните огромни бели тунели, приличащи на нещо като бази на извънземни същества, ни ориентира г-н Стефанов и допълни, че нов клиент на фирмата-доставчик е известният производител и търговец на зърно „Семпе 2“. Екипът на фирмата е доволен от това, че работата с машините е много лесна и удобна. При липса на достатъчно складови мощности може да се реагира бързо и системата да се използва в екстрен порядък, пълноценно на място, без загуба на зърно.

– На практика при тази технология няма разходи за поддръжка. Тя се обслужва от един човек и при пълнене, и при изпразване. Което е съществено предимство при променящите се пазарни и климатични условия в страната, отбеляза в своя коментар мениджърът на Плевен Агро Консулт. Друго важно предимство е това, че липсата на кислород в чувала позволява и съхранение на по-влажно зърно, което при вадене от чувалите запазва процента на влагата си. Не е пресилено да се каже, че нашите клиенти са доволни от системата на съхранение, поради нейната ниска стойност, високо качество на съхранение, мобилност и лесна приложимост, отбеляза г-н Стефанов и посочи, че повече информация относно комплекса от машини и чували може да се намери на сайта на представителя на Agrar-bag за България – Плевен Агро Консулт.

ДОПЪЛНЕНИЕ

Качеството на съхранение на зърно в чувалите е безспорно, установи и нашата проверка на място. Интересно е да съобщим, че целият процес се гарантира от специален европейски сертификат за съхранение на продукция в тунелите, какъвто притежава немската фирма. Нещо, което внася допълнителна сигурност за качеството на пазеното зърно е фактът, че технологията има и друг, много важен за сигурността, европейски документ, чрез който се удостоверява, че брандът е лицензиран и за съхранение на храни за хора и животни.

За интересуващите се, комплексите от обработващи и съхраняващи зърното машини и чували се монтират на поточни линии в завод в Белгия от производител, един от най-реномираните на пазара в този сектор на агромашиностроенето.

Източник: www.bgfermer.bg