Как да пазим продукцията от неблагоприятните метеоусловия

Дебелият сняг не е опасен за зърното, защитено от системата AGRAR-bag

С нея продажби могат да се извършват по всяко време, особено когато цените се повишават

Екип на в. „Български фермер“ Плевен – София

В зърнопроизводството има няколко ключови дейности и операции – почвообработка, сеитба, прибиране, съхранение на зърното и неговата реализация. Еднакви по важност те изискват различни подходи, машини, оборудване, системи и технологии за тяхното успешно осъществяване. През зимата основно се обръща внимание на съхранението и при нужда, на пазарното предлагане. Това са все азбучни истини за фермерите и всеки един от тях избира своя начин за опазване на продукцията, съобразен с редица фактори. Обичайно това става в силози или плоски складове, понякога в защитени навеси. Сравнително отскоро у нас навлезе в практиката на земеделците нова технология за мобилно съхранение на зърнената реколта. Това е системата за съхранение на зърно в чували, които имат формата на дълги полиетиленови тунели

С всяка изминала година расте броят на фермерите, на зърнопроизводителите, които прилагат в практиката с голям успех и печалба системата на AGRAR-bag. Нормално е, тя има редица предимства и предлага интересни иновативни решения в съхранението и за реализацията на продукцията. Едно от тях е, че тя е най-лесна и най-евтина за поддръжка в сравнение с останалите идеи за опазване на зърнената реколта. На практика по нея няма някакви особени или допълнителни разходи.

Мениджърът на фирма Плевен агро консулт Стефан Стоянов, която внася в България всички елементи от технологията и обслужва чувалите със зърнена продукция на фирма „Хелга-Светла Стоянова“ споделя, че неговите спецове са инсталирали край тях 3-4 видеокамери които охраната на фирмата наблюдава. Включен е и електропастир за защита от животни. Нападения от птици практически няма, тъй като през зимата птиците са малобройни. Чакаме по-топлите пролетни дни, казва той, за продажби на зърното. Променливите цени на царевицата и опита ни от минали години показва, че цената на този зърнен продукт е най-добра през пролетните месеци и ранните летни. Тогава и търсенето се покачва от засиления интерес от страна на животновъдни ферми.

Друго важно предимство на тази твърде сполучлива технология е това, че продажби могат да стават и сега през зимния сезон, както и ранна пролет. Изискването е в близост до чувалите на полето да бъде приспособена твърда, бетонна или друга, повърхност /площадка/, за да могат камионите да стигат до чувалите. Товаренето става там на място, което пести време, усилия и разходи за използване на сложна техника.

Машината за изваждане на зърното или друга продукция от тунелите е винаги готова под навеса на стопанския двор и очаква работата за изпразване на чувалите, уточнява Стоянов. В същото време, машината за внасяне на зърното в тях, която е нужна след прибирането на реколтата, е завита и зазимена под навеса.

Качеството на зърното в чувалите е безспорно и то се гарантира и доказва от специалния сертификат, който има немската фирма за съхранение на храни в тунелите. Оборудването за системата се произвежда в завод в Белгия. Произведените машини и тунелни устройства са едни от малкото на пазара в Европа, които имат този задължителен сертификат за съхранение не само на зърно, но и на хранителни продукти за хора и животни. Тази универсалност е особено нужна за нашите производители, защото без сертификатите продукцията им става трудно продаваема на животновъди, на мелници и т.н.

Чувалите от системата са с дебелина от 220 микрона което ги прави много трудни за пробиване. Имат УВ защита за горещите летни дни. Те са много силно защитени от пробив на влага при влажни и студени дни. Времето на съхранение на зърно в тях може да бъде с различна продължителност и през много години.

В момента чувалите са покрити от слой сняг, но това не дава никакво отражение върху съхранението на зърното, което остава с показателите си при вкарването в чувала. Дължината на тунелите край стопанството на „Хелга – Светла Стоянова“ е от 60 м до 90 м. Тези размери, които са в рамките на обичайното за системата, не пречат за установяване на пряк контрол върху тях, макар че той да е сведен до минимум и се изразява до периодични огледи за състоянието на чувалите през всеки един сезон. Ако е използвана и залепваща лента се получава ефективно вакуумиране на тунела и недопускане на кислород в чувалите. Това от своя страна изключва и развитието на процеси на гниене при зърното. Друг сериозен плюс е и възможността за съхранение на влажно зърно. Поради липсата на кислород е възможно и съхранение на по-влажно зърно, което при вадене от чувалите запазва процента на влагата си.

Системата усилено, активно и резултатно, се прилага в региона на Плевен вече в няколко стопанства. Такива тунели и машини се използват и в Ловешко, Търновско, Видинско, а вече и в Южна България.

Технологията за мобилно съхранение на земеделска продукция AGRAR-bag има още редица предимства и предлага интересни иновативни решения и варианти както в съхранението, така и за реализацията на продукцията. Идеите за съхранение на зърно в полеви условия продължават да се развиват. Практиката показва, че интересът към системата расте. Така че в един от следващите броеве на вестника ще разкажем за най-новото при нейното приложение в Европа и у нас, отново с компетентното съдействие на мениджъра Стефан Стоянов.

Източник: www.bgfermer.bg