От 2010г. фирмата се занимава и с търговия на селскостопанска техника, семена и торове. Търговската и складовата база се намира в с.Горна Митрополия, област Плевен. Работим в цялата страна, като имаме представителства в гр. София, гр. Плевен, гр. Стара Загора и гр. Ямбол.

Консултираме производствени предприятия, земеделски производители и други стопански субекти по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване за субсидии по Програмата за развитие на селските райони на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации;

Нашата стратегия е да предлагаме комплексни и иновативни решения на нашите клиенти – от консултацията, до предлагане в стопанството на машини, семена и торове.

Нашият екип

Стефан Стоянов

Мениджър

Стефан Стоянов е собственик и изпълнителен директор на Плевен Агро Консулт ЕООД от 2014г. Работи в областта на земеделието от 1998г. като се занимава със зърнопроизводство в региона на Плевен. От 2006г. до 2013г. работи в ДФ Земеделие в отдел Оторизация на плащанията по програма Сапард. Работи и в отдел договориране по ПРСР 2007-2013г. Отговаря за оценката на проектите по двете програми и за разплащането на средствата по тях.

По образование е икономист като завършва Икономически техникум в Стара Загора. Притежава бакалавърска степен по Стопанско управление от УНСС – София. Магистърската си степен по бизнес администрация завършва в Американския университет в България. Завършва и втора магистърска степен по Агробизнес в АУ Пловдив.

Въвежда технологията за съхранение в багове в земеделската фирма ЕТ“Хелга – Светла Стоянова“, в която е мениджър. Отговаря директно за продажбите и логистиката. Участва в изготвянето на статии в тази и други области за вестник и уебсайт „Български фермер“.

Евгени Жеков

Консултант

Евгени Жеков е по образование е икономист. Завършва висшето си образование в „Университета за национално и световно стопанство“ гр.София със специалност Стопанско управление през 2004 година. Започва работа в ДФ „Земеделие“ през 2003 като отговаря за приема и одобрението на проекти по програма САПАРД. По късно е експерт в отдел „Оторизация на плащанията“ по Програмата за развитие на селските райони. Като такъв отговаря за оценка и разплащане на проекти помпрограмат както и извършва физически проверки на обектите на финансиране.

От 2010 година работи в „Плевен Агро Консулт“ ЕООД като консултант по мерките на Програмата за развитие на селските райони

През 2013 година участва като външен оценител на проекти по Програмата за развитие на селските райони към СНЦ Местна инициативна група гр.Брезник.

Невен Радославов Попов

Консултант

Невен Радославов Попов е в екипа на Плевен Агро Консулт ЕООД от 2008 г. Завършил е ТУ Габрово със специалност „Стопанско управление“ и специализация „Мениджмънт“.Преминал специализация в Технически Университет Виена със специялност „Икономика на Стопанството“. Има богат опит в сферата на земеделието ,който се дължи на дългогодишната му работата в Национален Млечен Борд ,Регионална Асоциация на млеко и месопроизводителите -Ямбол и Асоциация за развъждане на Кафявата порода говеда в България.

Участвал е в редица обучения и курсове за прилагане на европейското и национално законодателство по Програмата за развитие на селските райони в Германия и Белгия. Преминал е успешно и обучение за консултанти организирано от ДФЗ.

Участвал е в редица обучения и курсове за прилагане на европейското и национално законодателство по Програмата за развитие на селските райони в Германия и Белгия. Преминал е успешно и обучение за консултанти организирано от ДФЗ.

Николай Николов

Технически ръководител

Николай Николов е в екипа на Плевен Агро Консулт ЕООД и ЕТ“Хелга – Светла Стоянова“ повече от 12 години. Завършил е Техникум по машиностроене – гр.Плевен. Има богат опит в сферата на сервизната поддръжка на машини. Работи със транспортни средства и земеделски машини от 25 години. С технологията по съхранение на зърно в багове работи от 5 години.

Участвал е в обучения и курсове за работа и поддръжка на земеделски машини. Отговаря за сервиза и поддържането на машините внесени в България, както и за наличните такива в земеделското стопанство на фирмата.

Стефан Пъловски

Технически специалист

Стефан Пъловски е в екипа на Плевен Агро Консулт ЕООД и ЕТ“Хелга – Светла Стоянова“ от 8 години. Завършил е Техникум по строителни и пътни машини – гр.Плевен. Има опит в сферата на опериране със земеделски машини. С технологията по съхранение на зърно в багове работи от 5 години.

Участвал е в обучения и курсове за работа и поддръжка на земеделски машини. Отговаря за сервиза и поддържането на машините внесени в България, както и за наличните такива в земеделското стопанство на фирмата. Отговорник по обучение на клиентите с машини за съхранение на зърно в багове.

Йоана Тодорова Найденова

Андрей Йотов

Административен секретар

Андрей Йотов е в екипа на Плевен Агро Консулт ЕООД и ЕТ“Хелга – Светла Стоянова“ от 12 години. Завършил е Техникум по автотранспорт – гр.Плевен. Има богат опит в сферата на административната работа. Работил е като административен секретар в местната общинска администрация.

Участвал е в обучения и курсове за технологията по съхранение в багове. Отговаря за административните дейности във фирмата, логистика, застраховане и други.