От 2010г. фирмата се занимава и с търговия на селскостопанска техника, семена и торове. Търговската и складовата база се намира в с.Горна Митрополия, област Плевен. Работим в цялата страна, като имаме представителства в гр. София, гр. Плевен, гр. Стара Загора и гр. Ямбол.

Консултираме производствени предприятия, земеделски производители и други стопански субекти по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване за субсидии по Програмата за развитие на селските райони на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации;

Нашата стратегия е да предлагаме комплексни и иновативни решения на нашите клиенти – от консултацията, до предлагане в стопанството на машини, семена и торове.

Нашият екип

Стефан Стоянов

Изпълнителен директор

Стефан Стоянов е собственик и изпълнителен директор на Плевен Агро Консулт ЕООД от 2014г. Работи в областта на земеделието от 1998г. като се занимава със зърнопроизводство в региона на Плевен. От 2006г. до 2013г. работи в ДФ Земеделие в отдел Оторизация на плащанията по програма Сапард. Работи и в отдел договориране по ПРСР 2007-2013г. Отговаря за оценката на проектите по двете програми и за разплащането на средствата по тях.

По образование е икономист като завършва Икономически техникум в Стара Загора. Притежава бакалавърска степен по Стопанско управление от УНСС – София. Магистърската си степен по бизнес администрация завършва в Американския университет в България. Завършва и втора магистърска степен по Агробизнес в АУ Пловдив.

В бизнес проектирането има опит от над 12 години, който прилага с успех в консултирането на клиентите на Плевен Агро Консулт ЕООД. Бил е и от 2-те страни на участие – като бенефициент и проверяващ, чрез което усвоява всяка тънкост при кандидатстването по проект по мерките на ПРСР.

Евгени Жеков

Консултант

Евгени Жеков е по образование е икономист. Завършва висшето си образование в „Университета за национално и световно стопанство“ гр.София със специалност Стопанско управление през 2004 година. Започва работа в ДФ „Земеделие“ през 2003 като отговаря за приема и одобрението на проекти по програма САПАРД. По късно е експерт в отдел „Оторизация на плащанията“ по Програмата за развитие на селските райони. Като такъв отговаря за оценка и разплащане на проекти помпрограмат както и извършва физически проверки на обектите на финансиране.

От 2010 година работи в „Плевен Агро Консулт“ ЕООД като консултант по мерките на Програмата за развитие на селските райони

През 2013 година участва като външен оценител на проекти по Програмата за развитие на селските райони към СНЦ Местна инициативна група гр.Брезник.

Любомира Тонкова

Консултант

Любомира Илиева Тонкова се присъединява към екипа на Плевен Агро Консулт ЕООД в началото на 2015 г.Завършила е „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив“ с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и специалност „Стопанско управление“.

Любомира Илиева Тонкова се присъединява към екипа на Плевен Агро Консулт ЕООД в началото на 2015 г.Завършила е „Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив“ с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и специалност „Стопанско управление“.нкост при кандидатстването по проект по мерките на ПРСР.

Невен Радославов Попов

Консултант

Невен Радославов Попов е в екипа на Плевен Агро Консулт ЕООД от 2008 г. Завършил е ТУ Габрово със специалност „Стопанско управление“ и специализация „Мениджмънт“.Преминал специализация в Технически Университет Виена със специялност „Икономика на Стопанството“. Има богат опит в сферата на земеделието ,който се дължи на дългогодишната му работата в Национален Млечен Борд ,Регионална Асоциация на млеко и месопроизводителите -Ямбол и Асоциация за развъждане на Кафявата порода говеда в България.

Участвал е в редица обучения и курсове за прилагане на европейското и национално законодателство по Програмата за развитие на селските райони в Германия и Белгия. Преминал е успешно и обучение за консултанти организирано от ДФЗ.

Участвал е в редица обучения и курсове за прилагане на европейското и национално законодателство по Програмата за развитие на селските райони в Германия и Белгия. Преминал е успешно и обучение за консултанти организирано от ДФЗ.

Петя Иванова

Офис мениджър

През 2014 година завършва бакалавърската си степен икономист, а година по – късно и магистратура по финанси в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Започва работа през февруари на 2015 година в „Плевен Агро Консулт“ ЕООД. Работи в офиса в гр. Плевен. Нейната работа се състои в подготовка и изготвяне на всички документи необходими, при подаването на проектните предложения и заявки за плащане.

„Когато работата е удоволствие, всичко може да се постигне. Харесвам работата си, тя ме мотивира да постигам целите си, а когато успея се чувствам великолепно. Мотивацията е това, което ни движи напред. Ако тя липсва на работното място или в живота, нищо няма да върви както трябва“