Pleven Agro consult

Кои сме ние?

“Плевен Агро Консулт” ЕООД е създадена през 2007 година и е с основен предмет на дейност – консултантска дейност по европрограми и търговия със селскостопански машини и стоки. От 2010г. фирмата се занимава и с търговия на селскостопанска техника, семена и торове.

Консултираме производствени предприятия, земеделски производители и други стопански субекти по изготвяне на инвестиционни проекти и бизнес планове при кандидатстване за субсидии по Програмата за развитие на селските райони на Европейския съюз и други източници на финансиране от международни организации.

Свържи се с нас

нашите партньори

Новини

Плевен Агро Консулт Лидер в консултантските услуги

Отвориха приемът на проекти по подмярка 4.2 с бюджет от 52,8 млн. лева

Отвориха приемът на проекти по подмярка 4.2, което предоставя уникална възможност за земеделските стопани и преработвателите в България да модернизират своите дейности и да инвестират в устойчиви и екологични практики. Mинистерство на земеделието и храните обяви, че стартира целеви прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за […]

Как Националният план за възстановяване и устойчивост може да помогне на земеделските и животновъдните стопани

След пандемията от COVID-19, земеделските и животновъдните стопани в България са изправени пред множество предизвикателства. В отговор на тези нужди, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съвместно с Министерство на земеделието и храните, разработи „Ръководство за бенефициерите по Националния план за възстановяване и устойчивост“ (НПВУ). Този документ има за цел да улесни земеделските производители при кандидатстването за […]

Нови Улеснения за Млади и Малки Земеделски Стопани по ПРСР 2014-2020 г.

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) направи значителни промени, които ще улеснят младите и малки стопани в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. Тези промени са част от усилията на МЗХ да намали административната тежест и да ускори изплащането на помощта към […]

Био продукти

Прием на Заявления за подпомагане по интервенции в областта на биологичното земеделие и хуманно отглеждане на животни

От днес, 6 юни 2024 г., започва приемът на заявления за подпомагане по интервенциите в областта на биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда, климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. (СПРЗРСР). Документите ще […]

Нашите клиенти